Home / Sport / Rallyjet-Karujet / karujet-2010 / ceremonie-karujet-2010